Privacyverklaring


Lloyd Robinson Holistische Massagepraktijk, gevestigd aan Roggeveenstraat 157 2518TN Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.lloydrobinson.nl 

Roggeveenstraat 157
2518TN Den Haag 
+31 641029145

Lloyd Robinson is de eigenaar van Lloyd Robinson Holistische Massagepraktijk en is te bereiken via info@lloydrobinson.nl

Persoonsgegevens die Lloyd Robinson verwerkt

Lloyd Robinson verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze zelf aan hem verstrekt.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Lloyd Robinson verwerkt:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Naam zorgverzekeraar
- Polisnummer zorgverzekering

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Lloyd Robinson verwerkt
Lloyd Robinson verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Informatie over uw gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag Lloyd Robinson persoonsgegevens verwerkt

 • Lloyd Robinson verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van zijn diensten en producten
 • Lloyd Robinson Holistische Massagepraktijk analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. 
 • Lloyd Robinson Holistische Massagepraktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Specifieke doelen wat betreft de cliëntdossier

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. In dit geval blijft de identiteit van de cliënt anoniem.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lloyd Robinson Holistische Massagepraktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

 • Persoonsgegevens van een cliëntdossier moeten volgens de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard worden.
 • Persoonsgegevens (Naam en emailadres) van mensen die mijn nieuwsbrief ontvangen bewaar ik totdat ze aangeven dat ze niet meer mijn nieuwsbrief wil ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

 Lloyd Robinson Holistische Massagepraktijk deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lloyd Robinson Holistische Massagepraktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Lloyd Robinson Holistische Massagepraktijk uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruiken

Lloyd Robinson Holistische Massagepraktijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lloyd Robinson Holistische Massagepraktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lloydrobinson.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik zal zo snel mogelijk reageren, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lloyd Robinson Holistische Massagepraktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveiligen

Lloyd Robinson Holistische Massagepraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Lloyd Robinson via info@lloydrobinson.nl